• Pierwsza wizyta dziennikarzy w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Elektrociepłowni Rzeszów

  22.05.2018

  • Budowa Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Elektrociepłowni Rzeszów dobiega końca.
  • Proces termicznego przetwarzania odpadów komunalnych będzie odbywał się w oparciu o sprawdzoną na świecie technologię z zastosowaniem kotła rusztowego, spełniającą wszystkie obowiązujące w tym zakresie restrykcyjne normy emisji.
  • Dzięki ITPOE poprawi się jakość powietrza w mieście. Będzie to również jeden z kroków do znaczącego ograniczenia składowania odpadów komunalnych w regionie.
  Więcej
 • Zespół analityków omawiał kalkulację stawki za odpady

  23.04.2018

  Dziś odbyło się zapowiadane spotkanie zespołu analityków – przedstawicieli PGE i Urzędu Miasta Rzeszowa. Rozmawiano na temat kalkulacji stawki za odbiór 1 tony zmieszanych odpadów komunalnych, które będą trafiać do nowoczesnej Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE). Z ekologicznego ciepła i energii elektrycznej, które powstaną z odpadów, będą korzystać mieszkańcy regionu.

  Więcej
 • PGE zainicjowała powołanie zespołu analityków, którzy pracować będą nad kalkulacją stawki za odbiór odpadów

  20.04.2018

  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – spółka, która buduje dla miasta i okolic nowoczesną Instalację Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE), wspólnie z przedstawicielami ratusza przeanalizuje kalkulację stawki za odbiór 1 tony zmieszanych odpadów komunalnych. Z ekologicznego ciepła i energii elektrycznej, które z nich powstaną, będą korzystać mieszkańcy regionu.

  Więcej

Nasze oddziały