Nasze oddziały

 

Prace na placu budowy idą pełną parą. Trwa montaż instalacji wewnątrzbudynkowych, sieci zewnętrznych wody i kanalizacji, przeciwpożarowych oraz okablowania, a także wyprowadzenia mocy elektrycznej i ciepła. Na ukończeniu jest szklana fasada budynku administracyjnego oraz hali rozładunkowej.

Opłata za tonę odpadów niższa niż obecnie

Równolegle do prac budowlanych, trwa ustalanie stawki za przyjęcie do instalacji odpadów, z których produkowana będzie energia elektryczna i ciepło dla mieszkańców Rzeszowa. Na jakim etapie znajdują się rozmowy?

Omówiliśmy z władzami miasta model ekonomiczny projektu budowy i eksploatacji ITPOE. Tym samym mamy już neutralną i rzetelną podstawę do dalszych rozmów i obliczenia satysfakcjonującej obie strony opłaty za przyjęcie odpadów. Jestem przekonany, że dojdziemy do kompromisu, bo w interesie obydwu stron – miasta i inwestora – jest zminimalizowanie wpływu nowego sposobu gospodarowania odpadami na finanse mieszkańców przy jednoczesnym poszanowaniu rachunku efektywności inwestycji – mówi Grzegorz Gilewicz, dyrektor Elektrociepłowni Rzeszów.

Instalacja ITPOE jest obiektem użyteczności publicznej i z tego względu inwestor, czyli PGE, może zakładać zwrot na kapitale na poziomie porównywalnym z bliźniaczymi instalacjami tego typu w Polsce i Europie, ale nie większym – mówi Grzegorz Gilewicz.

Przed przystąpieniem do rozmów z samorządem, zarząd spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, firmy wchodzącej w skład Grupy PGE, do której należy Elektrociepłownia Rzeszów, przeanalizował m.in. ceny za odbiór odpadów w innych polskich instalacjach regionalnych do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Stawki w pięciu dużych obiektach w Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Szczecinie, Białymstoku i Koninie kształtują się w przedziale od 270 do 380 zł za tonę. O wysokości opłaty w konkretnej lokalizacji decydują uwarunkowania regionalne, w szczególności dostępność strumienia odpadów o odpowiednich parametrach, a także źródła i struktura finansowania inwestycji.

W najbliższym czasie rozmowy dotyczące ustalenia ceny dla instalacji w Rzeszowie będą kontynuowane, ale już dziś wiadomo, że po uruchomieniu ITPOE stawka za tonę odpadów nie będzie wyższa niż 300 zł za tonę. To mniej, niż wynosi aktualna cena za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych mieszkańców Rzeszowa w Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych w Kozodrzy, która sięga niemal 305 zł. Zarząd PGE GiEK deklaruje ponadto, że próg 300 zł nie zostanie przekroczony przynajmniej do końca 2019 r.  

Nowoczesny system gospodarki odpadami dla mieszkańców Rzeszowa

Czym jest ITPOE? To instalacja, która w kontrolowany i bezpieczny dla mieszkańców sposób będzie odzyskiwać energię z odpadów komunalnych, produkując przy tym prąd i ciepło. Zastosowana technologia z wykorzystaniem kotła rusztowego jest bezpieczna dla środowiska, nowoczesna i sprawdzona w ponad 300 miastach na świecie,. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych filtrów ITPOE będzie spełniać najostrzejsze unijne wymagania w zakresie norm ochrony środowiska.

Instalacja znajduje się na terenie istniejącej elektrociepłowni, w bezpośrednim sąsiedztwie bazy przeładunkowej oraz sortowni i kompostowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. To do niej już teraz trafiają odpady komunalne z miasta i okolicznych gmin. Dzięki tej korzystnej lokalizacji ITPOE będzie optymalnym uzupełnieniem funkcjonującego w Rzeszowie systemu gospodarki odpadami.

Skład odpadów komunalnych, które przetwarzane będą w instalacji odpowiada tzw. odpadom  mokrym powstającym w gospodarstwach domowych, które prowadzą segregację odpadów. W ich skład wchodzą m.in. odpady spożywcze pochodzenia roślinnego, artykuły higieniczne, zatłuszczone odpady z papieru i tektury, czy zanieczyszczone odpady z folii i plastików. Do instalacji trafiać będą również nienadające się do recyklingu lub powtórnego wykorzystania pozostałości z segregacji odpadów komunalnych.

Parametry instalacji monitorowane całą dobę

Odpady mieszkańców Rzeszowa, zamiast trafiać na wysypisko – co wykluczają regulacje prawne Unii Europejskiej – zaczną być wykorzystywane jako paliwo do wytworzenia energii elektrycznej i ciepła dla miasta. Ilość wytworzonego ciepła będzie proporcjonalna do zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową przez mieszkańców Rzeszowa, korzystających z sieci ciepłowniczej.

Czy instalacja będzie bezpieczna? Tak, ponieważ warunkiem eksploatacji ITPOE jest dotrzymanie surowych wymagań emisyjnych. Tablica z monitorowanymi 24 godziny na dobę parametrami instalacji zostanie umieszczona przy wjeździe na teren ITPOE od ul. Ciepłowniczej i każdy osobiście będzie mógł sprawdzić czy normy są przestrzegane.     

Uruchomienie ITPOE, wspólnie z pracującymi obecnie blokami gazowo-parowym i gazowo-silnikowym zapewni mieszkańcom Rzeszowa wieloletnie bezpieczeństwo i stabilność dostaw ekologicznego ciepła, a miejska sieć ciepłownicza zostanie zakwalifikowana do „efektywnych systemów ciepłowniczych” w rozumieniu dyrektywy unijnej 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Jest to kluczowy krok do zwiększenia liczby przyłączeń nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej, a przez to ograniczenie tzw. niskiej emisji, będącej obok transportu największym źródłem smogu w polskich miastach.

 

ecrzeszow_site