Nasze oddziały

W trakcie spotkania przedstawicieli PGE z władzami miasta, wiceprezes zarządu ds. wytwarzania PGE GiEK Krzysztof Domagała zaproponował powołanie zespołu analityków ze spółki i urzędu. Tą inicjatywę poparł Prezydent Rzeszowa. W przyszłym tygodniu zespół będzie pracował nad poszczególnymi elementami kalkulacji, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów kapitałowych inwestycji budowy ITPOE.

Budujemy instalację, która będzie służyła mieszkańcom Rzeszowa i okolic. Instalacja będzie miała charakter użyteczności publicznej. Jestem przekonany, że osiągniemy kompromis uwzględniający przede wszystkim interes mieszkańców. Nasza instalacja rozwiąże problem składowania odpadów komunalnych w regionie – mówi Krzysztof Domagała, wiceprezes zarządu ds. wytwarzania PGE GiEK.

Kalkulacje, przedstawiane władzom miasta podczas spotkań, oparte są na założeniach dotyczących kosztów utrzymania i długości życia instalacji. PGE kalkuluje stawkę niższą od ceny obecnie obowiązującej za składowanie odpadów w Kozodrzy. Natomiast w porównaniu z innymi podobnymi do ITPOE instalacjami mechaniczno-biologicznymi przetwarzającymi zmieszane odpady komunalne, gdzie stawki mieszczą się w przedziale 280-340 zł, propozycja PGE znajduje się w dolnej granicy.

Budowa ITPOE kosztować będzie prawie 300 mln zł. Inwestycja finansowana jest zarówno z pożyczki udzielonej na ten cel przez NFOŚiGW, jak również z kapitału własnego Grupy PGE, który stanowi znaczącą część całkowitych kosztów inwestycji.

Preferencyjne warunki pożyczki z NFOŚiGW uwzględnione zostały w kalkulacjach przedstawianych miastu w trakcie spotkań. Jako spółka giełdowa PGE musi uwzględniać w kalkulacji konieczny minimalny zwrot z poniesionych nakładów inwestycyjnych, który powinien być porównywalny ze zwrotem kapitału w bliźniaczych instalacjach w kraju. Wierzę w to, że Pan Prezydent przyjmie nasze argumenty, które poparte są dokładnymi i rzetelnymi analizami – mówi Grzegorz Gilewicz, dyrektor Elektrociepłowni Rzeszów.

ITPOE będzie instalacją obsługująca nie tylko miasto Rzeszów, ale też i inne okoliczne gminy, dlatego cennik za przyjęcie odpadów do termicznego przetworzenia będzie uzależniony od rodzaju dostarczanego odpadu, czyli jego kodu. Zależy nam na dobrej współpracy zarówno z miastem Rzeszów, ale także z 24 gminami, które przywozić będą do nas odpady – podkreśla dyrektor Elektrociepłowni Rzeszów.

ITPOE to nowoczesna instalacja, która w kontrolowany i bezpieczny dla mieszkańców sposób będzie odzyskiwać energię z odpadów komunalnych, produkując przy tym prąd i ciepło. Skład odpadów komunalnych, które przetwarzane będą w instalacji odpowiada tzw. odpadom mokrym powstającym w gospodarstwach domowych, które prowadzą segregację odpadów. Do instalacji trafiać będą również nienadające się do recyklingu lub powtórnego wykorzystania pozostałości z segregacji odpadów komunalnych.

Odpady mieszkańców Rzeszowa, kiedyś trafiające na składowisko – co wykluczają obecnie regulacje prawne krajowe i Unii Europejskiej – zaczną być wykorzystywane jako paliwo do wytworzenia energii elektrycznej i ciepła dla miasta. Ilość wytworzonego ciepła będzie pokrywać zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową przez mieszkańców Rzeszowa, korzystających z sieci ciepłowniczej.

ecrzeszow_site