Nasze oddziały

Na budowie ITPOE w Elektrociepłowni Rzeszów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE, trwają ostatnie prace. 17 maja dziennikarze mogli zobaczyć jak wygląda obiekt od środka i zapoznać się z przebiegiem procesu przetwarzania odpadów w energię elektryczną i ciepło.

Z początkiem roku szkolnego wszyscy zainteresowani, szczególnie dzieci i młodzież, będą mogli zwiedzić tzw. ścieżkę edukacyjną, podczas której prezentować będziemy cały proces przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w energię. Instalacja, oprócz walorów architektonicznych i ekologicznych, będzie spełniała więc także funkcję edukacyjną – mówił Grzegorz Pelczar, dyrektor projektu budowy ITPOE w Elektrociepłowni Rzeszów.

Udostępnimy również prezentację i film z realizacji budowy ITPOE, w których szczególny nacisk położymy na aspekty ekologiczne. Zwiedzający zobaczą także jak wygląda działanie instalacji w praktyce. Przejdą do hali rozładunkowej, zobaczą pracę centralnej dyspozytorni (Control Room), zwiedzą stanowisko operatora chwytaka, poznają proces stałego monitoringu pracy zakładu, a nawet zajrzą do zasobnika na odpady. Zobaczą turbinę i generator – serce instalacji. Zwiedzanie zakończy wizyta w budynku, w którym będzie przetwarzany żużel. Naszym celem jest produkcja żużlu o takich parametrach, które pozwolą na jego ponowne wykorzystanie, np. do budowy dróg – dodał Grzegorz Pelczar.

Budowana w Rzeszowie ITPOE będzie nowoczesną instalacją odzyskującą energię elektryczną i ciepło ze zmieszanych odpadów komunalnych, które do tej pory w większości trafiały na składowisko odpadów. Tym samym wyjdzie naprzeciw obowiązującym obecnie regulacjom prawnym na poziomie krajowym oraz europejskim. Obiekt będzie uzupełnieniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta i okolicznych gmin, doskonale wpisując się w innowacyjny charakter stolicy Podkarpacia.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych dostępnych technologii, ITPOE będzie spełniać najostrzejsze unijne normy ochrony środowiska. Tego typu instalacje przetwarzające odpady podlegają odrębnym, znacznie bardziej restrykcyjnym przepisom dotyczącym emisji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, ITPOE z nawiązką te wymagania spełni. Ponadto, tablica z monitorowanymi 24 godziny na dobę parametrami instalacji, zostanie umieszczona przy wjeździe na teren ITPOE od ul. Ciepłowniczej i każdy osobiście będzie mógł potwierdzić, że normy są przestrzegane podkreślił Grzegorz Pelczar.

Instalacja będzie stanowić podstawowe źródło wytwarzania energii elektrycznej i ciepła dla miasta. Wyprodukowane w ITPOE ciepło zasili sieć miejską, natomiast energia elektryczna zostanie wprowadzona do systemu elektroenergetycznego. Taki układ pracy spowoduje, że kotły węglowe staną się urządzeniami używanymi sporadycznie – tylko w okresach największego zapotrzebowania na ciepło w Rzeszowie.

Uruchomienie ITPOE, wraz z pracującymi obecnie blokami gazowo-parowym i gazowo-silnikowym, zapewni mieszkańcom Rzeszowa wieloletnie bezpieczeństwo i stabilność dostaw ekologicznego ciepła wytwarzanego w kogeneracji, a sieć ciepłownicza zostanie zakwalifikowana do „efektywnych systemów ciepłowniczych” w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. To działanie wpisuje się w przyjęty 26 maja 2015 roku przez Radę Miasta Rzeszowa „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rzeszowa”, w którym to podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej określono jako najefektywniejsze działanie pod względem ekologicznym.

Skład odpadów komunalnych, które przetwarzane będą w instalacji, odpowiada tzw. odpadom mokrym powstającym w gospodarstwach domowych prowadzących segregację odpadów. Do instalacji trafiać będą również nienadające się do recyklingu lub powtórnego wykorzystania pozostałości z segregacji odpadów.

ITPOE to blok energetyczny o niewielkiej mocy, który różni się od bloków konwencjonalnych, czyli zasilanych węglem, wsadem do kotła. Paliwem zasilającym będą tu jedynie odpady komunalne – instalacja przetworzy ich 100 tys. ton rocznie. Umowę na realizację inwestycji podpisano w grudniu 2015 r. z konsorcjum włoskich firm: TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia i Astaldi S.p.A. Łączne nakłady na realizację projektu wynoszą blisko 293 mln zł.

ecrzeszow_site