Nasze oddziały

Zespół analityków zainicjował wiceprezes zarządu ds. wytwarzania PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Krzysztof Domagała podczas ostatniego spotkania, z udziałem Prezydenta Rzeszowa, w sprawie ustalenia stawki za przyjęcie 1 tony odpadów komunalnych.

Podczas spotkania, w którym z ramienia PGE uczestniczył dyrektor Elektrociepłowni Rzeszów Grzegorz Gilewicz, dyrektor projektu budowy ITPOE Grzegorz Pelczar, a także specjaliści PGE ds. analiz inwestycyjnych, omówione  zostały mechanizmy finansowe i poszczególne elementy kalkulacji.

Przedstawiciele Urzędu Miasta poprosili o rewizję założeń przyjętych w przedstawionych kalkulacjach.

Mam nadzieję, że uda się wypracować kompromis. Budujemy obiekt, który służył będzie mieszkańcom regionu kilkadziesiąt lat. Nasza kalkulacja zakłada zwrot z poniesionych nakładów inwestycyjnych nie wyższy od zwrotu kapitału w bliźniaczych instalacjach w kraju. Wierzę, że nasze argumenty – poparte rzetelnymi analizami – zostaną przyjęte ze zrozumieniem przez przedstawicieli miasta Rzeszów – powiedział  Grzegorz Gilewicz, dyrektor Elektrociepłowni Rzeszów.

Zależy nam na dobrej współpracy ze wszystkimi podmiotami, zarówno z miastem Rzeszów, jak i z 24 gminami, które przywozić będą do nas odpady – dodał dyrektor Gilewicz.

ITPOE to nowoczesna instalacja, która w kontrolowany i bezpieczny dla mieszkańców sposób będzie odzyskiwać energię z odpadów komunalnych, produkując przy tym prąd i ciepło. Skład odpadów komunalnych, które przetwarzane będą w instalacji odpowiada tzw. odpadom  mokrym powstającym w gospodarstwach domowych, które prowadzą segregację odpadów. Do instalacji trafiać będą również nienadające się do recyklingu lub powtórnego wykorzystania pozostałości z segregacji odpadów komunalnych.

Odpady mieszkańców Rzeszowa, kiedyś trafiające na składowisko – co wykluczają obecnie regulacje prawne krajowe i  Unii Europejskiej – zaczną być wykorzystywane jako paliwo do wytworzenia energii elektrycznej i ciepła dla miasta. Ilość wytworzonego ciepła będzie pokrywać zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową przez mieszkańców Rzeszowa, korzystających z sieci ciepłowniczej.

ecrzeszow_site