Działania sponsoringowe prowadzone przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna wspierają realizację strategii Społecznej Odpowiedzialności GK PGE, a w szczególności zmierzają do aktywnego kreowania wizerunku Spółki oraz Grupy Kapitałowej PGE, jako firmy godnej zaufania, dbającej o swoich interesariuszy, a zwłaszcza mieszkańców regionów, w których funkcjonują przedsiębiorstwa spółki, pracowników i środowisko naturalne.

Zasady prowadzenia działalności sponsoringowej PGE GiEK S.A. oparte są o „Regulamin prowadzenia działalności sponsoringowej w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna”, które dotyczą wyłącznie działań z zakresu zaangażowania społecznego.

 • Spółka koncentruje działania sponsoringowe biorąc pod uwagę lokalny charakter wspieranych przedsięwzięć zgodny z miejscem prowadzonej działalności Spółki, zarówno Centrali jak i Oddziałów.
 • Spółka wspiera projekty w następujących obszarach:
  • działalność kulturalna, w tym w obszarze kultury masowej, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  • ekologia i ochrona środowiska;
  • promocja wiedzy, szczególnie poprzez konferencje, seminaria i kongresy dotyczące przedmiotu działalności Spółki;
  • nauka i szkolnictwo ze szczególnym uwzględnieniem nauk ścisłych związanych z przedmiotem działalności Spółki oraz z rozwojem nowych technologii;
  • inicjatywy społeczne służące budowie akceptacji dla działalności Spółki.

Zasady udzielania wsparcia

W związku z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w Spółce w kwestii udzielanego wsparcia w ramach projektów z obszaru zaangażowania społecznego informujemy, że warunkiem rozpatrzenia propozycji z tym związanej jest przesłanie do Departamentu Komunikacji (PD) PGE GiEK S.A. (pawel.paslawski@gkpge.pl) lub na adres:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
ul. Węglowa 5
97-400 Bełchatów
Departament Komunikacji (PD)

wypełnionego i podpisanego formularza – „Wniosku o udzielenie wsparcia”, który znajduje się na stronie www.pgegiek.pl w zakładce – CSR / Działania sponsoringowe