Historia powstania Elektrociepłowni Rzeszów sięga połowy lat siedemdziesiątych, kiedy to rozpoczął się pierwszy etap jej budowy. W latach 1976-1983 zostały wybudowane 4 kotły WR-25 wraz z obiektami towarzyszącymi uzbrojeniem i urządzeniem terenu dla docelowej rozbudowy elektrociepłowni.

Po zrealizowaniu pierwszego etapu budowy Elektrociepłownia Rzeszów pokrywała 27 % zapotrzebowania miasta na energię cieplną.

W roku 1983 rozpoczął się kolejny, drugi etap rozbudowy elektrociepłowni. W latach 1983-1988 zostały wybudowane dwa kotły WP-120 o łącznej mocy cieplnej 280 MWt wraz z pomocniczymi obiektami technologicznymi gospodarki paliwowej węgla i oleju, ujęcia wody na rzece Wisłok, stacją 110 /6 kV z układem sieci elektrycznych. W tym samym czasie powstały również obiekty pomocnicze, warsztaty, magazyny, sieci technologiczne, została rozbudowana bocznica kolejowa.

Inwestorem drugiego etapu i przyszłym użytkownikiem obiektu został Rzeszowski Zakład Energetyczny.

23 grudnia 1986 r. został uruchomiony pierwszy kocioł WP-120, co przyczyniło się do zmniejszenia odczuwalnego przez mieszkańców Rzeszowa braku ciepła. Zakończenie drugiego etapu budowy pozwoliło wyłączyć z ruchu szereg uciążliwych lokalnych kotłowni. 1 kwietnia 1994 r. elektrociepłownia  została wydzielona ze struktur Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego S.A.  jako "Elektrociepłownia Rzeszów Sp. z o.o", zaś 1 stycznia 1997 r. została przekształcona w spółkę akcyjną. W połowie lat 90, z myślą o dalszym rozwoju Elektrociepłowni Rzeszów, umocnieniu pozycji rynkowej Spółki i przygotowaniu do efektywnego, skutecznego funkcjonowania na rynku energii oraz w celu dostosowania do wymogów Unii Europejskiej, podjęto decyzję o dalszej rozbudowie w kierunku wytwarzania energii elektrycznej.

Oddanie do eksploatacji w dniu 26 maja 2003 r. bloku gazowo-parowego, poszerzyło działalność firmy o wytwarzanie energii elektrycznej w układzie skojarzonym z energią cieplną, na bazie gazu ziemnego, w oparciu o technologię przyjazną dla środowiska naturalnego.

Natomiast w listopadzie 2014 r. został oddany do eksploatacji blok kogeneracyjny wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe (BGS).

Jest to pierwsza tego typu instalacja w GK PGE i pierwszy tak duży blok silnikowy w Polsce.

fot. Michał Szelest

9 maja 2007 roku Elektrociepłownia Rzeszów SA weszła w skład Polskiej Grupy Energetycznej SA  i od dnia 18 czerwca 2008 roku występowała pod nazwą PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A.

W wyniku przeprowadzonego procesu konsolidacji spółek Grupy Kapitałowej PGE od  dnia 1 września 2010 roku Elektrociepłownia Rzeszów stała się oddziałem spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie.