W dniu 31.12.2017 r. w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów stan zatrudnienia wynosił 229 osoby.