• Warunki gospodarowania odpadami spełniają wymagania określone w przepisach prawa oraz pozwoleniach zintegrowanych. Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami oraz ich miejsca magazynowania są zgodne z warunkami określonymi w pozwoleniach. Ilości wytwarzanych odpadów nie przekraczają ilości maksymalnych określonych w tych decyzjach.
  • Odpady paleniskowe – mieszanka popiołowo-żużlowa, stanowi największy udział w wytwarzanych odpadach. Mieszanka popiołowo-żużlowa przekazywana była do wykorzystania jako dodatek do produkcji elementów budowlanych oraz wykorzystywana przez odbiorców głównie do utwardzania dróg i placów.

Ilość wytworzonych i wykorzystanych odpadów w 2017 roku:

ecrzeszow_site