Oczyszczane w multicyklonach, elektrofiltrach oraz cyklofiltrach spaliny z kotłów węglowych wprowadzane są do powietrza emitorem murowanym, jednoprzewodowym o wysokości 202 i  średnicy u wylotu 3,2 m. Spaliny z bloku gazowo-parowego odprowadzane są emitorem stalowym, jednoprzewodowym o wysokości 40 m i średnicy u wylotu 3,5 m. Spaliny z bloku gazowego silnikowego odprowadzane są poprzez 4 emitory o wysokości 28 m i średnicy wylotu 1,0 m każdy.

Spośród szeregu działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz odpadów, największy efekt uzyskano poprzez wybudowanie bloku gazowo-parowego oraz bloku gazowego silnikowego. Realizacja proekologicznych działań powoduje sukcesywne obniżanie wielkości emisji do powietrza.