PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów dla celów technologicznych pobiera wodę powierzchniową z własnego ujęcia na rzece Wisłok, z wykorzystaniem progu piętrzącego. Ponadto, w celu zabezpieczenia niezbędnej ilości wody na potrzeby produkcyjne w okresie niżówek zakład posiada zbiornik retencyjny o  powierzchni całkowitej 3,74 ha, średniej szerokości 150 m, długości 240 m i pojemności ok. 73.600 m3.

Do celów socjalno-bytowych woda pobierana jest z miejskiej sieci wodociągowej MPWiK.

Ilość pobranych wód w 2017 roku:

ecrzeszow_site