W zakresie gospodarki ściekowej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów nie odprowadza ścieków do środowiska.

Ścieki bytowe odprowadzane są do miejskiej oczyszczalni na podstawie stosownej umowy, natomiast ścieki opadowe do miejskiego kolektora deszczowego. Ścieki przemysłowe wykorzystywane są w zamkniętym układzie hydrotransportu.

ecrzeszow_site