Rozliczenie sprzedaży ciepła i usług przesyłowych w Elektrociepłowni Rzeszów odbywa się w oparciu o ceny zawarte w taryfie dla ciepła.

Decyzją z dnia 23 grudnia 2016 r. nr OKR-4210-42(12)/2016/1249/104/XIV/EŚ Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla ciepła dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów.

Cała taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia pod pozycją 4324.

Podatek od towarów i usług VAT jest doliczany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.