Rozliczenie sprzedaży ciepła i usług przesyłowych w Elektrociepłowni Rzeszów odbywa się w oparciu o ceny zawarte w taryfie dla ciepła.

Decyzją z dnia 23 grudnia 2016 r. nr OKR-4210-42(12)/2016/1249/104/XIV/EŚ Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla ciepła dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów.

Cała taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia pod pozycją 4324.

Podatek od towarów i usług VAT jest doliczany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Cena za zamówioną moc cieplną
GRUPA TARYFOWA
Cena netto
Cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW] Rata miesięczna [zł/MW/m-c]
W, Z, D
88754,88 7396,24
Cena ciepła
GRUPA TARYFOWA
Cena netto
[zł/GJ]
W, Z, D
28,29
Cena nośnika ciepła
GRUPA TARYFOWA
Cena netto
[zł/m3]
W, Z, D
8,62
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
GRUPA TARYFOWA
Cena netto
Cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW] Rata miesięczna [zł/MW/m-c]
D
6484,44 540,37
Z
15248,40 1270,70
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
GRUPA TARYFOWA
Cena netto
[zł/GJ]
D
3,25
Z
4,90
ecrzeszow_site