W ramach Wydziału Gospodarki Energetycznej i Ochrony Środowiska / Laboratorium funkcjonuje Laboratorium Chemiczne, które prowadzi badania fizyko-chemiczne dla potrzeb własnych oraz klientów zewnętrznych.

Laboratorium wykonuje badania węgla kamiennego, biopaliw stałych, odpadów paleniskowych oraz wód

 

Od marca 2008 roku laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 897 potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie badań węgla kamiennego i odpadów paleniskowych z węgla kamiennego.

 

Oferujemy wykonywanie badań węgla kamiennego objętych akredytacją w zakresie oznaczania:

 • wartości opałowej,
 • zawartości wilgoci całkowitej metodą suszenia w powietrzu i w atmosferze azotu,
 • zawartości wilgoci w próbce analitycznej metodą suszenia w atmosferze azotu,
 • zawartości popiołu,
 • zawartości siarki całkowitej,
 • zawartości węgla całkowitego,
 • zawartości wodoru,
 • zawartości azotu,

oraz odpadów paleniskowych z węgla kamiennego w zakresie oznaczania:

 • zawartości części palnych,
 • zawartości węgla całkowitego.

W obszarze nie objętym akredytacja świadczymy również badania biopaliw stałych i wód

Biopaliwa stałe w zakresie:

 • wartości opałowej,
 • zawartości wilgoci całkowitej,
 • zawartości wilgoci w próbce analitycznej metodą suszenia w atmosferze azotu,
 • zawartości popiołu,
 • zawartości siarki całkowitej,
 • zawartości węgla całkowitego,
 • zawartości wodoru,
 • zawartości azotu.

Woda w zakresie:

 • twardości ogólnej,
 • zasadowości,
 • pH,
 • przewodnictwa elektrycznego właściwego,
 • siarczanów,
 • chlorków,
 • krzemionki rozpuszczonej,
 • zawiesiny,
 • żelaza ogólnego,
 • azotu amonowego.

Kontakt: tel. (017) 87 56 723

e-mail: zbigniew.gawlak@gkpge.pl

ecrzeszow_site