Oferujemy wykonywanie badań węgla kamiennego objętych akredytacją w zakresie oznaczania:

 • wartości opałowej,
 • zawartości wilgoci całkowitej metodą suszenia w powietrzu i w atmosferze azotu,
 • zawartości wilgoci w próbce analitycznej metodą suszenia w atmosferze azotu,
 • zawartości popiołu,
 • zawartości siarki całkowitej,
 • zawartości węgla całkowitego,
 • zawartości wodoru,
 • zawartości azotu,

oraz odpadów paleniskowych z węgla kamiennego w zakresie oznaczania:

 • zawartości części palnych,
 • zawartości węgla całkowitego.

W obszarze nie objętym akredytacja świadczymy również badania biopaliw stałych i wód

Biopaliwa stałe w zakresie:

 • wartości opałowej,
 • zawartości wilgoci całkowitej,
 • zawartości wilgoci w próbce analitycznej metodą suszenia w atmosferze azotu,
 • zawartości popiołu,
 • zawartości siarki całkowitej,
 • zawartości węgla całkowitego,
 • zawartości wodoru,
 • zawartości azotu.

Woda w zakresie:

 • twardości ogólnej,
 • zasadowości,
 • pH,
 • przewodnictwa elektrycznego właściwego,
 • siarczanów,
 • chlorków,
 • krzemionki rozpuszczonej,
 • zawiesiny,
 • żelaza ogólnego,
 • azotu amonowego.

Kontakt: tel. (017) 87 56 723

e-mail: zbigniew.gawlak@gkpge.pl

ecrzeszow_site