W ramach Wydziału Gospodarki Energetycznej i Ochrony Środowiska / Laboratorium funkcjonuje Laboratorium Chemiczne, które prowadzi badania fizyko-chemiczne dla potrzeb własnych oraz klientów zewnętrznych.

Laboratorium wykonuje badania węgla kamiennego, biopaliw stałych, odpadów paleniskowych oraz wód

 

Od marca 2008 roku laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 897 potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie badań węgla kamiennego i odpadów paleniskowych z węgla kamiennego.

ecrzeszow_site