PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów  w ramach działalności bocznicy kolejowej świadczy usługi polegające na: 

  • przyjmowaniu, nadawaniu oraz rozładunku pojedynczych przesyłek wagonowych (do trzech wagonów), jak również składów całopociągowych (do 25 wagonów),
  • wynajmowaniu lokomotyw manewrowych typ SM 42, oraz TEM 2,
  • wynajmowaniu placów ładunkowych zlokalizowanych przy torach,

W skład infrastruktury bocznicy kolejowej wchodzi nastawnia dysponująca z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym i urządzeniami łączności, zajezdnia lokomotyw do garażowania i przeprowadzania przeglądów oraz drobnych napraw pojazdów szynowych.

W układ towarowy wbudowana jest również waga wagonowa mechaniczna dwupomostowa. Na terenie Oddziału ECR znajduje się też waga samochodowa mechaniczna. Bocznica Oddziału ECR połączona jest torem dojazdowym ze stacją PKP Strażów, która jest dla niej stacją taryfową.

Odbiór wagonów – pociągów pod względem technicznym i spedycyjnym odbywa się na torach zdawczo-odbiorczych bocznicy zakładowej o łącznej długości użytkowej 2174 mb i pojemności 179 wagonów towarowych. Całkowita długość użytkowanych torów wynosi 8471 mb . Przy torze ładunkowym zlokalizowany jest częściowo utwardzony plac rozładunkowy o powierzchni 9 320 m2. Bocznica Oddziału ECR łączy się torem z bocznicą zakładową Spółki Elewarr – którą obsługujemy.

Powyższe czynności wykonywane są w oparciu o pozwolenia uzyskane z Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie.

Zalety lokalizacyjne:

  • doskonała lokalizacja w przemysłowej części Rzeszowa
  • bliskość lotniska (ok. 6 km), planowanej autostrady A4 i drogi ekspresowej S19
  • dobry dojazd do obwodnicy północnej Rzeszowa

Osoba do kontaktu: Nowosiadło Bogusław, tel.: 609 701 075