Blok gazowo-parowy został oddany do eksploatacji w maju 2003 r.

Zasada działania

Blok gazowo-parowy stanowi układ kombinowany składający się z:

  • turbozespołu gazowego do produkcji energii elektrycznej,
  • kotła odzysknicowego wykorzystującego ciepło spalin wylotowych z turbiny gazowej do produkcji wody i podgrzewu wody sieciowej,
  • turbiny parowej upustowo-kondensacyjnej do produkcji energii elektrycznej i ciepła w gospodarce skojarzonej.

Schemat technologiczny bloku:

 

Turbina gazowa V64.3A jest maszyną nowej generacji, wyposażoną w pierścieniową komorę spalania, na której obwodzie rozmieszczono 24 niskoemisyjne palniki hybrydowe. Wspólny wirnik obejmuje 17-stopniową sprężarkę osiową i 4-stopniową turbinę. Spaliny z komory spalania kierowane są do turbiny gazowej napędzającej generator i sprężarkę. Łopatki kierownicze oraz łopatki wirnika turbiny chłodzone są powietrzem pobieranym z upustu sprężarki. Po wykonaniu pracy w turbinie spaliny przepływają do kotła odzysknicowego, w którym wytwarzana jest para przegrzana na dwóch poziomach ciśnień. Dla lepszego wykorzystania energii cieplnej jako ostatni element kotła jest zainstalowany podgrzewacz wody sieciowej. Para z kotła odzysknicowego zasila turbinę parową, która pracuje w układzie upustowo-kondensacyjnym. Do chłodzenia skraplacza zastosowano zamknięty układ wody chłodzącej z chłodnią wentylatorową, Dla obniżenia nakładów inwestycyjnych i uproszczenia czynności obsługowych zastosowano po raz pierwszy w Polsce – specyficzny układ bloku, obie turbiny napędzają poprzez przekładnie wspólny generator. Zastosowanie cyklu kombinowanego pozwala na uzyskanie w nowym bloku sprawności elektrycznej na poziomie 50% oraz sprawności całkowitej wykorzystania energii paliwa 89%.

Inne zalety bloku to:

  • mała emisja szkodliwych zanieczyszczeń,
  • brak odpadów paleniskowych pochodzących z procesu spalania,
  • krótki czas rozruchu,
  • możliwość uzyskania dużych zmian obciążenia w krótkim czasie,
  • małe zapotrzebowanie wody chłodzącej i innych mediów roboczych.