Blok gazowy silnikowy (BGS) został oddany do eksploatacji w listopadzie 2014 r.

Blok gazowy silnikowy składa się z czterech generatorów elektrycznych produkcji ABB napędzanych silnikami tłokowymi firmy Rolls-Royce.

Jest to pierwsza tego typu instalacja w GK PGE i pierwszy tak duży blok silnikowy w Polsce. Budowa BGS odbywała się w formule "pod klucz" i była realizowana przez okres 15 miesięcy.

Paliwo czyli gaz ziemny jest doprowadzany do indywidualnych dla każdego silnika układów gazowych regulacyjno-zasilających, utrzymujących niezależnie od obciążenia silnika ciśnienie gazu na stałym poziomie ok. 5 bar. Regulowany poprzez system kontrolny w każdym cylindrze proces spalania gazu oraz rozwiązania konstrukcyjne głowic cylindrów pozwalają na uzyskanie niskiego poziomu emisji NOx, jednak w celu dotrzymania wymaganych standardów emisyjnych zastosowano dodatkowe urządzenia selektywnej redukcji katalitycznej (SCR).

Każdy silnik gazowy uruchamiany jest przy pomocy sprężonego powietrza doprowadzanego do rozrusznika sprzężonego z kołem zamachowym wału silnika ze wspólnej dla wszystkich zespołów instalacji powietrza rozruchowego (o ciśnieniu 30 bar) składającej się w szczególności ze sprężarek i zbiorników sprężonego powietrza. Dodatkowa instalacja powietrza o ciśnieniu 7 bar jest przeznaczona do sterowania i zabezpieczeń silnika oraz do napędów pneumatycznych urządzeń pomocniczych.

Moc cieplna bloku została dopasowana do potrzeb lokalnego rynku ciepła w okresie letnim z uwzględnieniem wzrostu zapotrzebowania na potrzeby centralnej wody użytkowej.

Praca nowej jednostki umożliwia:

 • zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o wysokosprawną kogenerację.
 • ograniczenie produkcji ciepłą zimą i wyeliminowanie w całości produkcji ciepła latem przez istniejące węglowe kotły wodne.
 • zwiększenie ilości wytwarzanego ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z 65% do ok. 85%.

Nowy blok jest zasilany gazem ziemnym systemowym oraz dodatkowo z lokalnej kopalni gazu (2 odwierty gazowe) oddalonej od Elektrociepłowni Rzeszów o 2,5 km.

Parametry techniczne:

 • silnik gazowy BERGEN (4 silniki)
 • typ: B35:40V16AG2
 • 16 cylindrów w układzie V
 • prędkość obrotowa 750 obr/min
 • paliwo: gaz ziemny – zapotrzebowanie ok. 1 600 Nm3/h – na silnik
 • wymiary silnika z generatorem (na wspólnej ramie): długość 11,5 m, szerokość 3,3 m, wysokość 4,5 m
 • waga silnika z generatorem – ok. 120 t
 • ilość wytwarzanej energii elektrycznej – ok. 153 GWh rocznie
 • ilość wytwarzanego ciepła – ok. 463 TJ rocznie
 • całkowity koszt realizacji inwestycji to ok. 110 mln zł brutto

Z uwagi na wysokosprawne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w BGS projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 30 mln zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działania 9.1 priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – wysokosprawne wytwarzanie energii elektrycznej.