Produkcja skojarzona oparta jest na technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o wspólne źródło paliwa. Proces ten funkcjonuje również pod nazwą kogeneracja. Światowe doświadczenia sektora energetycznego potwierdzają, że wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu przy wykorzystaniu paliwa gazowego, to najbardziej racjonalne i efektywne rozwiązanie o wysokiej sprawności energetycznej w porównaniu z alternatywnymi technologiami polegającymi na oddzielnym wytwarzaniu energii elektrycznej w elektrowniach a ciepła w ciepłowniach. Podstawowa zaleta takiego rozwiązania kryje się w oszczędności oraz rodzaju zastosowanego paliwa co z kolei czyni cały proces bardziej przyjaznym dla środowiska.

W opartym na technologii gazowej źródle skojarzonym ze 100 jednostek paliwa można otrzymać 50 jednostek energii elektrycznej i ok. 35 jednostek ciepła przy stratach rzędu 15 jednostek. Dla wytworzenia tej samej ilości energii w tradycyjnych źródłach rozdzielonych należy dostarczyć 169 jednostek energii chemicznej zawartej w paliwie przy stratach rzędu 84 jednostek. Zastosowania produkcji skojarzonej i paliwa gazowego znacząco poprawia sprawność i powoduje spadek emisji gazów i lotnych pyłów atmosfery: